வாழ்வியல் இலக்கியப் பொழில்
Life Literary Association

தாமின் புறுவது உலகின் புறக்கண்டு
காமுறுவர் கற்றறிந் தார்.
                                     (அதிகாரம்:கல்வி குறள் எண்:399)

தொடர்புக்கு

Regd. Address:

LIFE LITERARY ASSOCIATION
#09-09,EVERGREEN PARK,
31, Hougang Ave. 7,
Singapore-538800.
Tel: 66407064
HP: 92288544
Email: ekrishnamurthy@yahoo.com & ilakkiyapozhil@gmail.com

Contact Person:
பாவலர் எல்ல.கிருஷ்ணமூர்த்தி
தலைவர்,
வாழ்வியல் இலக்கியப் பொழில்
சிங்கப்பூர்

அயலக ஒருங்கிணைப்பாளர் :
முனைவர் கி. துர்காதேவி
வேல்ஸ் பல்கலைக்கழகம்
சென்னை


Interested visitors and guestS may Join us as VIP Members!
Click below link to download teh Application form

download

தமிழ்ச் சான்றோர்கள்

                                                

சிங்கப்பூர் தமிழ்ச் சான்றோர்கள்

                       
events

➤➤ இலக்கியச் சந்திப்பு - ஜனவரி 2024
அடுத்த நிகழ்வு (75ஆவது சந்திப்பு):
நாள்: 13-01-2024
நேரம்: பகல் 5.00 மணிக்கு
இடம்: பொங்கோல் சமூக மன்றம்


1 / 10
2 / 10
3/ 10
4 / 10
5/ 10
6/ 10
7/ 10
8 / 10
9/ 10
10/ 10

மூதுரை

வெண்பா : 6

உற்ற இடத்தில் உயிர் வழங்கும் தன்மையோர்
பற்றலரைக் கண்டால் பணிவரோ? கல் தூண்
பிளந்து இறுவது அல்லால் பெரும்பாரம் தாங்கின்
தளர்ந்து வளையுமோ தான்

விளக்கம்:

தூண் ஓரளவுக்கு மேல் பாரத்தை ஏற்றினால் உடைந்து விழுந்து விடுமேயல்லாது, வளைந்து போகாது. அது போலவே மானக்குறைவு ஏற்பட்டால் உயிரை விட்டு விடும் தன்மையுள்ளவர்கள் எதிரிகளைக் கண்டால் பணிவதில்லை.