வாழ்வியல் இலக்கியப் பொழில்
Life Literary Association

தாமின் புறுவது உலகின் புறக்கண்டு
காமுறுவர் கற்றறிந் தார்.
                                     (அதிகாரம்:கல்வி குறள் எண்:399)

வாழ்வியல் இலக்கியப் பொழில் அனைத்து சந்திப்புகள்

சந்திப்பு நாள் இணைப்புகள்
48 ஆவது சந்திப்பு 09/10/2021 video      
47 ஆவது சந்திப்பு 11/09/2021 video      
46 ஆவது சந்திப்பு 14/08/2021 video      
45 ஆவது சந்திப்பு 10/07/2021 video      
44 ஆவது சந்திப்பு 12/06/2021 video      
43 ஆவது சந்திப்பு 08/05/2021 video      
42 ஆவது சந்திப்பு 10/04/2021 video      
41 ஆவது சந்திப்பு 13/03/2021 video      
40 ஆவது சந்திப்பு 13/02/2021 video      
39 ஆவது சந்திப்பு 09/01/2021 video      
38 ஆவது சந்திப்பு 19/12/2020 video      
37 ஆவது சந்திப்பு 21/11/2020 video      
36 ஆவது சந்திப்பு 10/10/2020 video      
35 ஆவது சந்திப்பு 12/09/2020 video      
34 ஆவது சந்திப்பு 08/08/2020 video      
33a பொழில் பன்னாட்டுக் கவியரங்கம் 002 02/08/2020 video      
33 ஆவது சந்திப்பு 11/07/2020 video      
32 ஆவது சந்திப்பு 13/06/2020 photo       video      
31 ஆவது சந்திப்பு 09/05/2020 photo       video      
30 ஆவது சந்திப்பு 11/04/2020 photo       video      
29 ஆவது சந்திப்பு 21/03/2020 photo       video      
28 ஆவது சந்திப்பு 15/02/2020 photo       video      
24 ஆவது சந்திப்பு 12/10/2019 photo       video      
23 ஆவது சந்திப்பு 14/09/2019 photo       video      
22 ஆவது சந்திப்பு 10/08/2019 photo       video      
21 ஆவது சந்திப்பு 13/07/2019 photo      
20 ஆவது சந்திப்பு 15/06/2019 photo      
19 ஆவது சந்திப்பு 18/05/2019 photo      
18 ஆவது சந்திப்பு 13/04/2019
17 ஆவது சந்திப்பு 09/03/2019
16 ஆவது சந்திப்பு 16/02/2019 photo       video      
பொங்கல் நிகழ்ச்சி (சிண்டா வளாகம்) 16/02/2019 photo       video      
15 ஆவது சந்திப்பு 12/01/2019 photo       video      
14 ஆவது சந்திப்பு 08/12/2018 photo       video       blog
13 ஆவது சந்திப்பு 10/11/2018 photo       video       blog
12 ஆவது சந்திப்பு 20/10/2018 photo       video       blog
11 ஆவது சந்திப்பு 08/09/2018 photo       video        blog
10 ஆவது சந்திப்பு 11/08/2018 photo       video       blog
09 ஆவது சந்திப்பு 14/07/2018 photo       video        blog
08 ஆவது சந்திப்பு 23/06/2018 photo        video        blog
07 ஆவது சந்திப்பு 12/05/2018 photo       video        blog
06 ஆவது சந்திப்பு 14/04/2018 photo        video        blog
05 ஆவது சந்திப்பு 10/03/2018 photo       video       blog
04 ஆவது சந்திப்பு 10/02/2018 photo       video       blog
03 ஆவது சந்திப்பு 20/01/2018 photo       video        blog
02 ஆவது சந்திப்பு 09/12/2017 photo       video        blog
01 ஆவது சந்திப்பு 11/11/2017 photo        video        blog

தமிழ்ச் சான்றோர்கள்

                                                

சிங்கப்பூர் தமிழ்ச் சான்றோர்கள்

                       
events
p> ➤➤ இலக்கியச் சந்திப்பு - ஜனவரி 2024
அடுத்த நிகழ்வு (75ஆவது சந்திப்பு):
நாள்: 13-01-2024
நேரம்: பகல் 5.00 மணிக்கு
இடம்: பொங்கோல் சமூக மன்றம்


1 / 10
2 / 10
3/ 10
4 / 10
5/ 10
6/ 10
7/ 10
8 / 10
9/ 10
10/ 10

மூதுரை

வெண்பா :5

உற்ற இடத்தில் உயிர் வழங்கும் தன்மையோர்
பற்றலரைக் கண்டால் பணிவரோ? கல் தூண்
பிளந்து இறுவது அல்லால் பெரும்பாரம் தாங்கின்
தளர்ந்து வளையுமோ தான்

விளக்கம்:

தூண் ஓரளவுக்கு மேல் பாரத்தை ஏற்றினால் உடைந்து விழுந்து விடுமேயல்லாது, வளைந்து போகாது. அது போலவே மானக்குறைவு ஏற்பட்டால் உயிரை விட்டு விடும் தன்மையுள்ளவர்கள் எதிரிகளைக் கண்டால் பணிவதில்லை.